گردشگری و هتلداری

سمگا به عنوان اولین شرکت بخش خصوصی عضو سازمان جهانی گردشگری، با سرمایه گذاری درپروژه‌هایی همچون، احداث و بهره برداری هتلهای فرودگاهی امام خمینی (ره)، مرمت و احیا کاروانسرای تاریخی وکیل کرمان، مجموعۀ تفریحی و گردشگری اقامتی بافت، مجموعۀ تجاری و گردشگری هتل سیرجان، هتل نجف اشرف و مجموعۀ تفریحی، تجاری و گردشگری فدکمال اصفهان؛ توانسته است سهم بزرگی در سرمایه‌گذاری تأسیسات گردشگری را از آن خود نماید. سمگا به عنوان نخستین هلدینگ خصوصی گردشگری، با هدف رفع مشکلات و پرکردن خلاء های موجود در زنجیره های تامین صنعت هتل داری اقدام به ایجاد و ثبت برندهای رِکسان ( هتل های ۵ ستاره ) ، رِمیس ( هتل‌ های ۴ ستاره ) و کاروانیکا ( بوتیک هتل های درجه یک ) نمود و با ثبت آن در داخل و خارج از کشور؛ به عنوان مالک این برندها ساختار بسیار منسجمی را برای مدیریت و بهره برداری از مراکز اقامتی فراهم نموده است.

شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات

مشــــارکت، احــــداث و بــهــــره برداری از انــواع …

شرکت توسعه مجتمع های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات

از مهـم تــرین زمینــه هـای فـعـالیـــت ایـن شـــرکت…

شرکت فراگستر فدک اســـپادان

مشــــارکت، احــــداث و بــهــــره برداری از انــواع مجتمع…

شـركت زیـر سـاخت و توسـعه سـرمایه گذاری مهـر و مـاه

فعالیت های ایــن شــركت، در زمینه سرمایه گذاری…

شرکت بهره برداری و تأمین هتل‌ های رکسان

ایـن شـرکت به عنـوان اپراتـور هتلـداری بـا ثبـت برنـد…