شرکت فراگستر فدک اسپادان

این شرکت با هدف سرمایه‌گذاری در امور ساختمانی، بهره برداری، انجام امور خدماتی مهندسی از قبیل طراحی، نقشه‌کشی، نظارت، مشاوره  و انجام تمامی فعالیت های تجاری و بازرگانی تاسیس شده است.در حال حاضر مهم ترین پروژه این شرکت احداث مجتمع تفریحی تجاری فدک مال اصفهان، با زیربنای 137492مترمربع می‌باشد که به دلیل قرار گرفتن فضاهای آموزشی، درمانی و فرهنگی در کنار جذابیت‌های تجاری و تفریحی کم‌نظیر و خدمات رسانی مطلوب در سطح ملی؛ از موقعیتی ممتاز برخوردار است.

وبسایت شرکت فراگستر فدک اسپادان