پولی و مالی

سمگا فعالیت خود را در زمینه پولی و مالی با تأسیس «بانک گردشگری» در جهت جذب سرمایه و اندوخته‌های سرگردان و به کارگیری آن در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی و فعالیت و مشارکت در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان آغاز و در ادامه با سرمایه گذاری‌هایی زودبازده در حوزه های لیزینگ و سهامداری در شرکت‌های تخصصی سرمایه‌گذاری، توانست سبد سهام خود در این بخش را تکمیل و نقش مهمی در زمینه خدمات پولی و مالی ارائه نماید.

sub-bank

بانک گردشگری

بانکی خصوصی در شبکه بانکی کشور است که …

gardeshgari

شرکت لیزینگ گردشگری

ایـن شـرکت یکـی از پیشـگامان صنعـت لیزینـگ …

شرکت سرمایه گذاری لقمان

موضوع فعالیت اصلی این شرکت…